Τρίτη 18/10/2011 στο φυσικό εκδήλωση “Κρίση, αναδιάρθρωση και ταξικοί αγώνες στα Πανεπιστήμια”

Κρίση, αναδιάρθρωση και

ταξικοί αγώνες στα Πανεπιστήμια

Εκδήλωση – συζήτηση

 Με το Αυτόνομο * Σχήμα φμσ/ εισήγηση για το νέο πλαίσιο και την  προοπτική του φοιτητικού κινήματος μέσα από τις εμπειρίες αγώνα  στη Φμσ

 Με την εκδοτική- πολιτική ομάδα Κόκκινο Νήμα / εισήγηση :  με βάση το βιβλίο «Κρίση, αναδιάρθρωση και ταξικοί αγώνες στα Πανεπιστήμια».

Τρίτη 18 / 10 / 2011

Πανεπιστημιούπολη

Φυσικό

αμφ. Ίππαρχος

ώρα : 18.30